O psychologii

O psychologii

Psychologia jest definiowana jako „naukowe badanie zachowania jednostek i ich procesów psychicznych”. Innymi słowy – szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest człowiek. W tym celu analizuje procesy zachodzące w jednostkach i w środowisku społecznym.

Zachowanie określane jest jako sposób przystosowania się człowieka do środowiska, zaś procesy psychiczne odnoszą się do funkcjonowania psychiki ludzkiej – zjawisk, które w niej zachodzą (czyli np. myślenia, tworzenia, marzenia itp.).

Jednym z podstawowych zadań psychologii jest polepszanie jakości życia ludzkiego. Jednak znaczący udział w rozwiązywania problemów i bardziej efektywnym funkcjonowaniu w życiu prywatnym i zawodowym ma nie tyle psycholog, ile sama jednostka.

Korzystałam z: Ph. G. Zimbardo, Psychologia i życie, przeł. E. Czerniawska i in., Warszawa 1999.

Konsultacja psychologiczna kosztuje: 55 minut – 100 zł