O mnie

Kwalifikacje:

Psychologię ukończyłam w 2005 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Napisałam pracę magisterską pt. Stereotyp feministki a płeć biologiczna i psychologiczna. Promotorką tej pracy była prof. Eugenia Mandal.

Ponadto w 2002 r., na Wydziale Filologicznym UŚ-u, ukończyłam filologię polską. W 2007 r. obroniłam rozprawę doktorską z literaturoznawstwa, zaś w 2017 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w tej samej dyscyplinie. Więcej informacji na temat znajduje się na: http://polka.ath.bielsko.pl/dr-aleksandra-banot/

Praktyka zawodowa:

W czasie studiów (2001-2004) odbyłam praktyki w Hostelu „Przeciw przemocy – wyrównać szanse” prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach (dyrektorką OIK była wówczas mgr Lilianna Krzywicka). W obu tych ośrodkach pracowałam także jako wolontariuszka.

W latach 2005-2007 pracowałam w Oddziale Psychiatrycznym (a także w Dziennym Pododdziale Psychiatrycznym) Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Między 2006 a 2009 rokiem prowadziłam w Cieszynie prywatny Gabinet Psychologiczny.

Od 2014 r. należę do zespołu psychologów i terapeutów oferujących pomoc psychologiczną osobom LGBT+ działającego przy Stowarzyszeniu Tęczówka w Katowicach.

Od 2006 do 2010 roku wykładałam psychologię w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie. W roku 2007 podjęłam pracę w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego.

Poddałam się psychoterapii własnej, pracę z pacjentami konsultuję w zespole specjalistów.

Szkolenia:

W 2006 r. odbyłam szkolenie w zakresie pracy z klientem w kryzysie zorganizowane przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN w Bielsku-Białej a prowadzone przez wybitnych specjalistów – mgr. Wojciecha Szlagurę i mgr. Mirosława Madejskiego.

W 2008 r. ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy), którego kierownikiem była mgr Wanda Paszkiewicz a organizatorem – Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

W latach 2015-2017 uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez Pracownię Psychologiczną JA-TY w Warszawie (dotyczących pomocy psychologicznej osobom LGBT+, czy seksualności w pomocy psychologicznej) oraz Instytut Pozytywnej Seksualności w Warszawie (SAR – Trening Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności, ang. Sexual Attitude Reassessment and Restructuring).

Członkostwo w organizacjach:

Od 2001 r. jestem członkinią Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, zaś od 2013 r.  – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 2015-2018 pełniłam funkcję Przewodniczącej Zarządu PTP, Oddział w Bielsku-Białej.

Badania naukowe i publikacje:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii rodzaju (gender psychology) i stereotypów związanych z płcią, a także profilaktyki przemocy wobec dziewcząt i kobiet.

Wyniki swoich badań przedstawiałam na konferencjach oraz w pracach zbiorowych – w książce pt. W kręgu gender (red. Eugenia Mandal, Katowice 2006) przedstawiłam artykuł pt. Kobiecość i męskość a stereotyp feministki (współautorka: E. Mandal). W tomie pt. Mity współczesne. Socjologiczna analiza współczesnej rzeczywistości kulturowej pod red. Katarzyny Piątek i Anny Barabasz (Bielsko-Biała 2009) zamieściłam kontynuację badań jakościowych nad stereotypem feministki – Feministki w krzywym zwierciadle stereotypu.

Działalność dydaktyczna:

Od 2006 r. prowadzę zajęcia dydaktyczne w szkołach wyższych z zakresu psychologii rozwojowej i osobowości, psychologii klinicznej, psychologii społecznej oraz komunikacji interpersonalnej. Realizowane przeze mnie kursy obejmują także edukację antydyskryminacyjną oraz historię polskiej edukacji seksualnej.

Działalność popularnonaukowa:

Od wielu lat angażuję się w działania szkoleniowe oraz popularyzujące wiedzę psychologiczną.

W roku 2003 opublikowałam artykuł nt. problemu przemocy wobec dziewcząt i kobiet pt. Wyzwolić się od przemocy  „Zadra” (2003, nr 4-1). W czasie X Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki (Bielsko-Biała 29-30.05.2009) prowadziłam warsztaty dla nastoletnich dziewcząt „Przełam przemoc” – jak zapobiegać przemocy wobec dziewcząt.

W czasie III Przeglądu Filmów o Tematyce Kobiecej „FEMINOstrada” (Katowice 4-8.03. 2009) wygłosiłam wykład pt. Wiedźmy, lesby, wariatki. O stereotypach feministki, zaś w ramach 11. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie (Cieszyn 22-24.04.2013) mówiłam o stereotypach związanych z płcią w perspektywie psychologicznej.

W 2014 r. przedstawiłam prezentację pt. Co z tym gender? w ramach III Festiwalu Nacjonalizm? Nie, dziękuję! (Bielsko-Biała 22.11.2014).

W 2015 r. prowadziłam warsztaty antydyskryminacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Tęczówka (Katowice 21.11.2015).